Zvárací invertor COMPIN 158

Výbava

  • Zvárací invertor Compin 158 je vybavený popruhom s prackou pre prenášanie na pracovisku.
  • Prívodným sieťovým káblom s pevnou EURO-vidlicou 230 V pre pripojenie k typizovanej sieti alebo vhodnej elektrocentrále minimálne 6,5 kW

Compin 158 je štandardne vybavený funkciami:

  • HOT START (pre dokonalé a bezchybné zapálenie zváracieho oblúka),
  • ARC FORCE (pre automatické nastavenie zváracej charakteristiky, čo zaistí stabilitu zváracieho oblúka).
  • Zdroj je vybavený tiež funkciou ANTISTIK pre obmedzenie zváracieho prúdu pri skrate (čo umožní ľahšie odlomenie zváracej elektródy od zvaru – signalizuje žltá kontrolka).
  • Stroj Compin 158 je vybavený OCHRANOU PROTI PREŤAŽENIU. Tepelná ochrana stroja vyradí stroj z prevádzky (signalizuje žltá kontrolka), ak je stále zaťažovaný nad menovité hodnoty, alebo je zabránené obehu chladiaceho vzduchu. Stroj sa automaticky vráti do prevádzkyschopného stavu, akonáhle sa ochladí na nižšiu teplotu. Po túto dobu je ventilátor v chode.
  • Stroj NEVYPÍNAJTE, pokiaľ sa neochladí!!! (prevádzkyschopnosť signalizuje zelená kontrolka)