• s odvodom spalín cez komín
  • na ľahký vykurovací olej (ĽVO)
  • na naftu
  • na zemný plyn
  • od 20 do 220 kW
  • s možnosťou dopravy teplého vzduchu do vzdialenosti 7 m od agregátu
  • s termoreguláciou teploty
  • mobilné
  • závesné
  • stabilné

EC

Využitie:


JUMBO


FARM